Kva er forskjellen?

Eg har tenkt på ein ting. I kommunen eg kjem frå er det ein kyrkje og eit antal bedehus som eg er usikker på. Kyrkja og bedehusa er delar av kyrkjelyden (menigheten) Meland Kyrkjelyd. KristenNorge er delt inn i sokn (sogn) og soknet Meland kyrkjelyd er med i består berre av Meland Kyrkjelyd. Det eg då lurer på, er kva som utgjer forskjellen mellom sokneprest og kyrkjelydsprest? Både soknepresten og kyrkjelydspresten har nemleg sagt opp stillinga si og ny prestestillingar er lyst ut.

Dette lurar eg altså på, kva er forskjellen mellom kyrkjelydspresten og soknepresten i eit sokn som berre består av ein kyrkjelyd?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits